< Agentura PragMatic®
Užitá grafika, DTP studio

Nabízíme kvalitní a originální grafické ztvárnění reklamy a užité počítačové grafiky. Stačí, když dodáte produkt a informaci o své představě. O ostatní se postaráme my.

Provedeme
 • Ateliérovou, plenérovou i reportážní digitální i klasickou analogovou fotografii
 • Digitální retuš, efekty Photoshopu (Creative Suite)
 • Grafické zpracování reklamy
 • Její umístění v "našich" i dalších časopisech, katalozích odporných či příležitostných publikacích
 • Zpracování log, obtisků, návrhů etiket a vinět včetně příležitostných
 • Kvalifikované zpracování jídelních, nápojových a vinných lístků
 • Návrh, výroba a tisk pohlednic, novoročenek, kalendářů
 • Webdesign
 • ... a mnoho dalšího.

  UKÁZKY (zatím bez odezvy)

 • Hrusice

  jsou půvabnou vesničkou nedaleko od Prahy.
  Minulost je proslavila jako rodiště Mistra Josefa Lady, dodnes jsou obdivované a hojně navštěvované pro nezaměnitelné panorama posázavské pahorkatiny s dominantou typické siluety svatováclavského koste- líčku, který se objevuje na tolika Ladových obrázcích, slavnou hospodou U Sejků, památníkem Josefa Lady s bohatou muzejní expozicí, výstavou modelu historic- kých Hrusic od Antonína Jedličky a kousky kocourka Mikeše.