Právní služby, poradenský servis, správa pohledávek

Advokátní kancelář Hrusice JUDr. Luboše Bárty se specializuje na
 • úplnou správu pohledávek
 • tzv. společenské právo - zakládání a transformace obchodních společností
 • právní aspekty výroby a prodeje vína
 • sjednávání smluv o zbudování, opravách či dokončení staveb
 • sjednávání smluv o nákupu a prodeji nemovitostí

  Právní služby a konzultace jen po předchozí domluvě na tel. 602 270 830
  V případě potřeby právní pomoci z oblastí obecného práva (rodinného, občanského, obchodního, trestního) vám rádi doporučíme pomoc kolegů z kaceláří, které se tímto zaměřením kvalifikovaně zabývají.

  POZOR: Počátkem roku 2007 jsem požádal Českou advokátní komoru o pozastavení výkonu funkce advokáta pro neslučitelnost s výkonem jiné činnosti. ČAK mi k 1.3.2007 vyhověla.

 • Hrusice

  jsou půvabnou vesničkou nedaleko od Prahy.
  Minulost je proslavila jako rodiště Mistra Josefa Lady, dodnes jsou obdivované a hojně navštěvované pro nezaměnitelné panorama posázavské pahorkatiny s dominantou typické siluety svatováclavského koste- líčku, který se objevuje na tolika Ladových obrázcích, slavnou hospodou U Sejků, památníkem Josefa Lady s bohatou muzejní expozicí, výstavou modelu historic- kých Hrusic od Antonína Jedličky a kousky kocourka Mikeše.